Dla jakiego pacjenta Famogast?

Poznaj profile pacjentów, w leczeniu
których wybieram Famogast.

dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Znakomity wybór u pacjentów z GERD: z refluksem epizodycznym, objawami nocnymi
lub w leczeniu podtrzymującym „na żądanie”3,4,5

Rozwija pełne działanie już od pierwszej dawki6

Famogast® to lek refundowany
w pełnym zakresie wskazań,
z odpłatnością ryczałtową*

Chcesz dowiedzieć się więcej? Pobierz artykuł

1. McCullough AJ, Graham DY, Knuff TE et al. Suppression of nocturnal acid secretion with famotidine accelerates gastric ulcer healing. Gastroenterology. 1989; 97(4):860-6. http://doi.org/10.1016/0016-5085(89)91489-3.

2. Ryan JR, Vargas R, McMahon FG et al. Comparison of effects of oral and intravenous famotidine on inhibition of nocturnal gastric acid secretion. Am J Med. 1986;81(4B): 60-4. http://doi.org/10.1016/0002-9343(86)90601

3. Gąsiorowska A i wsp. Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Lekarz POZ. 2019;5(3):245-265.

4. Swidnicka-Siergiejko AK et al. Diagnostic and therapeutic management in gastroesophageal reflux disease: consensus of the Polish Society of Gastroenetrology Po Arch Intern Med. 2022; 132(2): 16196.

5. Katz PO et al. ACG CLinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. AM J Gastroenterol. 2022; 117(1):27-56.

6. Langtry HD et al. Famotidine. An updated review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic use in peptic ulcer disease and other allied diseases. Drugs. 1989; 38(4):551-90.

* Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 marca 2023 r.